top of page

"הרחק מעבר לנכון או לא-נכון, ישנו שדה. אפגוש בך שם". (רומי)

מאמרים
כשפסיכולוג פוגש עץ

המרת ספת הטיפולים באדמה לחה או בקיצור למה "טבע תראפיה"? מה מניע תראפיסטית בעלת תארים אקדמים, מחוברת לקרקע ובעלת נסיון להוציא את הטיפול הנפשי מחוץ לכותלי הקליניקה המצומצמת? "אז מה יש לך לחפש בחוץ" שואלים עמיתי? את השאלה הזאת אני שומעת הרבה ואכן היא ראוייה להתיחסות רצינית.

אל הטבע דרך טבענו-מסע בטבע

המרת ספת הטיפולים באדמה לחה או בקיצור למה "טבע תרפיה"? מה מניע תרפיסטית בעלת תארים אקדמים, מחוברת לקרקע ובעלת נסיון להוציא את הטיפול הנפשי מחוץ לכותלי הקליניקה המצומצמת? "אז מה יש לך לחפש בחוץ" שואלים עמיתי? את השאלה הזאת אני שומעת הרבה ואכן היא ראוייה להתיחסות רצינית.

חוויות שיא טרנספורמטיביות בטבע

המחקר הנוכחי מתמקד בחוויית שיא בטבע שיש לה אפקט טרנספורמטיבי חיובי. חוויה זו נחקרה במסגרת המחקר הנוכחי מנקודת מבט פנומנולוגית

bottom of page