רשימת פרסומים אקדמיים

נאור, לייה, מריאנה רוח-מדבר, ומשה זיידנר (2013) "חוויות שיא חיוביות כאירועים מכוננים בחיי האדם", עיונים בחינוך 

נאור, לייה, (2018) "הטבע ככלי להרחבת התודעה", מתוך הספר מהי תודעה : מדעים, פילוסופיה, מיסטיקה / עורכים: אבי אלקיים, עודד מימון. בהוצאת אוניברסיטת תל אביב

Naor, L. (2017). Expressing the fullness of human nature through the natural setting. In Kopytin, A., & Rugh, M. (Eds.). Environmental Expressive Therapies: Nature-Assisted Theory and Practice. (pp. 204-226). New York, NY: Taylor & Francis.‏

Naor, L., & Mayseless, O. (2017). How Personal Transformation Occurs Following a Single Peak Experience in Nature: A Phenomenological Account. Journal of Humanistic Psychology, 57 (4), 13 – 24.

Naor, L., & Mayseless, O. (2017). Nature Therapy - Cultivating Full Human Potential and Personal Wholeness through Nature. In Pfeifer, E. (Ed.). Nature in Psychotherapy and Arts Therapies Vol.1. Wiesbaden, Germany Reichert Publishing. 

Naor, L., & Mayseless, O. (2017). Nature therapy – methods and tools for intervention. In Pfeifer, E. (Ed.). Nature in Psychotherapy and Arts Therapies Vol.2. Wiesbaden, Germany Reichert Publishing. 

Naor, L. (2018). Intentional destabilization in the process of personal growth and wholeness. Wong, P. (Ed) Conference Proceedings from the International Meaning Conference, Spirituality, Self-Transcendence, and Second Wave Positive Psychology.

Naor, L., & Mayseless, O. (2019). The Therapeutic Value of Experiencing Spirituality in Nature. Spirituality in Clinical Practice. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/scp0000204

Naor, L., & Mayseless, O. (2020). The Art of Working with Nature in Nature Based Therapies. Journal of Experiential Education (in process)

Naor L and Mayseless O (2020) The Wilderness Solo Experience: A Unique Practice of Silence and Solitude for Personal Growth. Front. Psychol. 11:547067. doi: 10.3389/fpsyg.2020.547067