פרוייקטים שנבטו בהשראת 'דרכים לדעת'

גל-מהפח-מגרש האוצרות-קרטס-הרדוף

מחבר אנשים למקומות באמצעות אשפה ומסלק אשפה ממקומות באמצעות אכפתיות של אנשים. מנחה סדנאות לצעירים בטבע. אוסף גרוטאות ומשיב אותן לחיים. משדר ברדיו אהבה לסביבה ולאנשים שביחסים עם הטבע. 

שדה ראיה

מימוש הפוטנציאל האנושי לדעת ולהשתייך לעולם דרך סדנאות וטיולים ייחודיים בטבע עם אפי כסיף

מסע הלב - רוני כצמן 

מזמינה אותך ליהנות מהשראה, מהעשרה ומתמיכה במסע הלב שלך...

"הניחו לעצמכם להישאב חרש על ידי המשיכה המסתורית של מה שאהוב עליכם באמת. היא לא תוליך אתכם בדרך לא נכונה". (רומי)

טיולי ליקוט - יעל עתיר