top of page

הטבע כקו-תראפיסט בתהליך הטיפול בטבע

הרצאה של לייה נאור מתוך יום עיון: הכנס השנתי של הקבוצה הישראלית למחקר בפסיכותרפיה (SPR-IL).

ד״ר לייה נאור הציגה משפחה של תאוריות בשם NBT – Nature based therapy, אשר בבסיסן עומדת ההנחה כי אין הפרדה בין בריאות הסביבה לבין בריאותו הנפשית של האדם, מפני שהאדם הוא חלק ממארג אקולוגי שלם. ד״ר נאור הציגה מחקר אשר בחן את השימוש בטבע ב-NBT ככלי טיפולי.


מוזמנים לצפות בהרצאה כאן:

bottom of page