לייה על אקו-תרפיה ועל איך להעביר את הטיפול הפסיכולוגי המסורתי לטבע הפראי