top of page

מסע חזון

 

נוודים, סקרנים, נשים וגברים נדדו במדבריות כדי למצוא את האמת, את המסתורין של החיים במרחק מהעשייה, הלחצים והאנשים.

זהו טקס חניכה לאנשים שמחפשים את העומק והבהירות אודות החיים ומשמעותם. כטקס ישנה ירידה סימבולית לעולם התחתון, כדי למות באופן המוכר בו אתה שייך לעולם ולחייך היומיומיים כדי לחשוף את התשוקה והחכמה של נפשך, וכדי למצוא את המתנה הייחודית שיש לך להביא לעולם. המסע מגלה לך איך החלקים השונים של מי שאתה הופכים למשמעות של חייך עבורך אך גם את השירות שלך לאחר. הטקס הוא חניכה אל הנפש שלך לרבדים עמוקים של בגרות אמיתית. כטקס מעבר, המסע מאפשר מעבר דרך צמתים משמעותיים של חייך. צמתים כאלה כוללים אבדן, משבר, שינוי קריירה, גירושים, מחלה ועוד. כל אלו יכולים לעורר דיסהרמוניה וקושי גדול אבל מעברים אלו יכולים גם להיות נחוצים לחניכה בוגרת אל המקום אליו אתה שייך.

 

 

דרכים לדעת
bottom of page