top of page

ללמוד מהטבע 

סדרת מפגשי למידה והעשרה בטבע 

סדרת מפגשים שנועדה להרוות צימאונכם לדעת את דרכי העבודה והטיפול בעזרת האיכויות והתבונה שבטבע. דרך החוויה אישית וההתנסות ישירה נלמד את השפה,  נכיר את הכלים ונתוודע לאופן שבו הטבע הופך לכלי לריפוי ולשינוי ולמרחב של צמיחה וגדילה.

הקורס, המתקיים במקומות שונים ברחבי הארץ, מאפשר חשיפה למגוון רחב ומגוון של ביטויי הטבע תוך התנסות במתודות שונות.

הקורס כולל שישה מפגשים, שיערכו אחת לחודש ומסע מסכם.  מרבית המפגשים יתקיימו בימי שישי מהבוקר, מלבד שני מפגשים  שיתקיימו בימי רביעי אחר הצהריים.

קבוצת סופרויזין - לאנשים שעובדים עם אנשים בטבע ורוצים לקבל הדרכה אישית שתתרום להתפתחות המקצועית. העבודה תתקיים במסגרת של קבוצה סגורה שתיפגש אחת לחודש למשך שלוש שעות. במהלך המפגש ננתח דרכי עבודה בטבע, מקרים וסיטואציות שעלו, כלים שניתן לשלב, ואופציות להתערבות. כמו כן ננתח יחד שיטות עבודה וחומר תיאורטי רלוונטי להעמקת הידע בנושא

bottom of page