רשימת פרסומים אקדמיים

נאור, לייה, מריאנה רוח-מדבר, ומשה זיידנר (2013) "חוויות שיא חיוביות כאירועים מכוננים בחיי האדם", עיונים בחינוך 

נאור, לייה, (2018) "הטבע ככלי להרחבת התודעה", מתוך הספר מהי תודעה : מדעים, פילוסופיה, מיסטיקה / עורכים: אבי אלקיים, עודד מימון. בהוצאת אוניברסיטת תל אביב

Naor, L. (2013). Positive peak experience. Studies in education (7), (pp.61-73)

Naor, L. (2017). Expressing the fullness of human nature through the natural setting. In Kopytin, A., & Rugh, M. (Eds.). Environmental Expressive Therapies: Nature-Assisted Theory and Practice. (pp. 204-226). New York, NY: Taylor & Francis.‏

Naor, L., & Mayseless, O. (2017). How Personal Transformation Occurs Following a Single Peak Experience in Nature: A Phenomenological Account. Journal of Humanistic Psychology, 57 (4), 13 – 24.

Naor, L., & Mayseless, O. (2017). Nature Therapy - Cultivating Full Human Potential and Personal Wholeness through Nature. In Pfeifer, E. (Ed.). Nature in Psychotherapy and Arts Therapies Vol.1. Wiesbaden, Germany Reichert Publishing. 

Naor, L., & Mayseless, O. (2017). Nature therapy – methods and tools for intervention. In Pfeifer, E. (Ed.). Nature in Psychotherapy and Arts Therapies Vol.2. Wiesbaden, Germany Reichert Publishing. 

Naor, L. (2018). Nature; a gateway for expanding consciousness. In Elkayam, A. & Maimon, O. (Eds) What is consciousness; science, philosophy & mysticism. (pp. 270-300). Tel Aviv:  Tel Aviv University Press.

Naor, L. (2019). Intentional destabilization in the process of personal growth and wholeness. Wong, P. (Ed) Conference Proceedings from the International Meaning Conference, Spirituality, Self-Transcendence, and Second Wave Positive Psychology.

Naor, L., & Mayseless, O. (2019).Nature Therapy - Cultivating Full Human Potential and Personal Wholeness through Nature. In Pfeifer, E. (Ed.).Nature in Psychotherapy and Arts Therapies Vol.1. Wiesbaden, Germany Reichert Publishing.

Naor, L., & Mayseless, O. (2019). Nature Therapy – Methods and Tools for Intervention. In Pfeifer, E. (Ed.).Nature in Psychotherapy and Arts Therapies Vol.1. Wiesbaden, Germany Reichert Publishing.

Naor, L., & Mayseless, O. (2020). The Therapeutic Value of Experiencing Spirituality in Nature. Journal of Spirituality in Clinical Practice, 7(2). Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/scp0000204

Naor, L., & Mayseless, O. (2020). The Art of Working with Nature in Nature Based Therapies. Journal of Experiential Education (in process)

Naor L and Mayseless O (2020) The Wilderness Solo Experience: A Unique Practice of Silence and Solitude for Personal Growth. Front. Psychol. 11:547067. doi: 10.3389/fpsyg.2020.547067

Naor, L., & Mayseless, O. (2021). The Therapeutic Process in Nature Based Therapies from the Perspectives of Facilitators: A Qualitative Inquiry, Ecopsychology, 13(4), 284-293.

Naor, L., & Mayseless, O. (2021). Therapeutic Factors in Nature-Based Therapies: Unraveling the Therapeutic Benefits of Integrating Nature in Psychotherapy, Psychotherapy, 58(4) 576.

Naor, L., (2022) Positive Transformation and the Laws of Nature: From Caterpillar to Butterfly, International Journal of Existential Positive Psychology, 11(1), 1-9.