top of page

כל מי שהולך בדרך יודע שגם אם הכוונה ברורה והרצון הושמע - כוח המשיכה של המציאות וחיי היומיום הוא גדול ולכן אנחנו מציעים סדנת עומק לכל מי שמוכן להעמיק את הדרך.במסע זה נעמיק את ההיזכרות במי שאנו ונכה שורשים באדמה שכבר עובדה היטב. בסדנת זו תווכחו איך המסע הוא מפת דרכים אישית להתפתחות. נתמקד בפער שבין התפיסה שלנו על עצמינו למה שמתקיים באמת, דרך חוזים שונים שיש לנו עם העולם. נלמד לקרוא את הסימנים סביבינו שקוראים לנו "גדל". בזריחה נשמע את הרצון הפנימי שהגיח בלילה ודרך מוזיקה, טקס והרבה נשמה ניקח אתכם לעומקים חדשים ונעיף אתכם לשחקים. 

במסע זה נעמיק את ההיזכרות במי שאנו ונכה שורשים באדמה שכבר עובדה היטב. בסדנת זו תווכחו איך המסע הוא מפת דרכים אישית להתפתחות. נתמקד בפער שבין התפיסה שלנו על עצמינו למה שמתקיים באמת, דרך חוזים שונים שיש לנו עם העולם. נלמד לקרוא את הסימנים סביבינו שקוראים לנו "גדל". בזריחה נשמע את הרצון הפנימי שהגיח בלילה ודרך מוזיקה, טקס והרבה נשמה ניקח אתכם לעומקים חדשים ונעיף אתכם לשחקים.

דרכים לדעת

מסע המשך - Going Deeper

bottom of page