הטבע כמרחב מרפא - ד"ר לייה נאור פותחת את כנס שומרי הגן