top of page

טרנספורמציה חיובית וחוקי הטבע: מזחל לפרפר

ד"ר לייה נאור


מגפת הקורונה עוררה כמות ניכרת של מצוקה ופגיעות בעידן שמתמקד בנוחות, נינוחות ושוויון נפש. כאשר קשיים ומצוקות נתפסים כלא רצויים, הם נוטים להיות מוכחשים, מה שמגביר את האתגר להתמודד איתם בצורה בונה. ללא הדרכה מתאימה כיצד לנווט בזמנים קשים, והבנה טובה יותר של המשמעות הגלומה במצוקה, פוטנציאל ההתפתחות עלול להתמסמס.

בהתבסס על הגישה ההוליסטית של הפסיכולוגיה החיובית של הגל השני (SWPP 2.0) לבריאות האדם, מאמר זה מספק פרספקטיבה נוספת על ערעור יציבות ומצוקה - הנדונות כחוקי יסוד של הטבע במחזור ההתפתחות המשותף לכל היצורים החיים. עדויות אמפיריות ומודלים המתמקדים בשינוי חיובי ובטרנספורמציה נסקרים ונדונים. טרנספורמציה חיובית וחוקי הטבע: מזחל לפרפר

באמצעות שילוב מודלים של התפתחות אנושית, בשילוב מבנים בסיסיים של התפתחות וצמיחה בעולם הטבע, מוצעת פרספקטיבה אינטגרטיבית ומקיפה של מצוקות ופגיעות. מנקודת מבט זו, התפתחות אנושית מלאה כרוכה בהכרה בקשרים שלנו עם העולם הטבעי כמקור ידע המלמד אותנו על האופן שבו חיים משגשגים. נדונות התרומה וההשלכות המעשיות של יסודות אלה.

למאמר המלא

טיפול בטבע Nature thearpy

International Journal of Existential Positive Psychology © 2022 International Network on Personal MeaningSpecial Issue: Proceedings of the 2021 Meaning Conference meaning.ca/journal 2022, Vol. 11, No. 1


טיפולים מבוססי טבע

Comentários


bottom of page